Doe de WWFT check   

WWFT check

WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het uitgangspunt van de WWFT is om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In de afgelopen jaren is de WWFT behoorlijk aangescherpt. Dit heeft financiële gevolgen voor bedrijven. Het is verplicht om een beoordeling van de risico`s op witwassen en het financieren van terrorisme op te laten stellen. Veel ondernemingen vallen onder de WWFT. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan banken, beleggingsinstellingen en financiële dienstverleners. De naleving van de WWFT wordt steeds strenger gecontroleerd. Om deze reden is het van belang dat je als onderneming aan de gestelde eisen van de WWFT voldoet. Om erachter te komen of je als onderneming of instelling voldoet, kun je bijvoorbeeld de WWFT check uitvoeren.

Wat houdt de WWFT check in?

De overheid controleert steeds strenger op de navolging van de regels die in de WWFT beschreven staan. Als onderneming of instelling is het van belang dat je deze regels opvolgt. Wanneer je dit niet doet, kan dit negatieve gevolgen hebben voor jouw onderneming of instelling. Als ondernemer of instelling wil je niet dat er een verband wordt gelegd tussen de organisatie of het bedrijf en criminele activiteiten. De WWFT volgt een risicogeoriënteerde benadering. Dit wil zeggen dat ondernemingen en instellingen zelf een inschatting maken van de risico`s die bepaalde producten of cliënten met zich mee brengen. De WWFT heeft twee kernverplichtingen. Namelijk het cliëntonderzoek en het meldingsplicht. Door middel van het cliëntonderzoek wordt uw onderneming of instelling in staat gesteld om de identiteit en die van de belanghebbende van de cliënt na te gaan. Ook wordt er in het cliëntonderzoek gekeken naar de herkomst van het vermogen van de cliënt. Door middel van de meldingsplicht kunnen transactiepatronen van cliënten als ongebruikelijk worden beoordeeld. Voor de meldingsplicht is het al voldoende om een vermoeden te melden van een transactie die verband houdt met witwassen of het mogelijk financieren van terrorisme. Dit hoeft dus nog niet zeker te zijn. De WWFT check houdt dus in dat de je de identiteit controleert van zakenpartners waar al mee samengewerkt wordt, of waar mogelijk een samenwerking mee aangegaan wordt. Ook is het verplicht om een melding te maken wanneer er een vermoeden bestaat van fraude of mogelijke criminele activiteiten.

Het belang van de WWFT check

De WWFT check is van belang wanneer jouw onderneming of instelling onder de WWFT valt. Door de WWFT check uit te voeren voorkom je dat jouw onderneming of instelling in een negatief daglicht komt te staan. Wanneer je niet voldoet aan de eisen uit de WWFT kan de overheid hier een forse boete voor opleggen. Ook is het dan mogelijk dat er een rechtsprocedure wordt opgestart. Een onderneming of instelling kan dus behoorlijke financiële schade oplopen of zelfs failliet verklaard worden wanneer de regels van de WWFT niet nageleefd worden. Om dit te voorkomen is het van belang dat je de WWFT check uitvoert wanneer dit op jouw onderneming of instelling van toepassing is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *